Fondacija CPI Academy 387 One World Platform Netherlands Embassy in Sarajevo, Bosnia-Herzegovina

NAGRADNI ZADATAK

za javni podatak

Znate šta su otvoreni podaci?
Svjesni/e ste potreba društva za informacijama?
Imate ideju kako ispuniti potrebu društva za otvorenim podacima?
Imate rješenje!

Znate šta su otvoreni podaci?
Svjesni/e ste potreba društva za informacijama?
Imate ideju kako ispuniti potrebu društva za otvorenim podacima?
Imate rješenje!

Spremni/e ste ovo rješenje ponuditi ostalima kako bi se nadograđivalo, postajalo bolje i bilo vlasništvo svih nas?

Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa (Fondacija CPI) i Hub 387 vas pozivaju da ponudite inovativne, inkluzivne i inspirativne ideje za korištenje otvorenih podataka u Bosni i Hercegovini. Prijedlozi se odnose na podatke iz javnog sektora koje su vlasti dužne objavljivati, ali ih objavljuju ili ne objavljuju na svojim internet stranicama, (ministarstva, državne agencije, javna preduzeća itd.). Ideje trebaju biti u formi koncepta, a mogu sadržavati i prijedloge tehničke implementacije (widget, web aplikacija, mobilna aplikacija i td.).

Možete se fokusirati na postojeće data setove dostupne na www.opendata.ba ili razviti ideju koja zahtjeva prikupljanje novih podataka, a koja bi služila kao budući okvir za tehničku prezentaciju (widget, web aplikacija, mobilna aplikacija i td.).

Usudite se sanjati šta bi sve bilo moguće kada bismo imali otvorene podatke.
Pretvorite svoju ideju u koncept koji će poslužiti zajednici da se uspostave javni servisi bazirani na otvorenim podacima.

KONCEPT treba sadržavati:

KONCEPTE će ocjenjivati stručni žiri prema slijedećim kriterijima:

Ispunite formular i dajte nam vašu viziju svijeta kad bi ovo bio otvoren podatak.

ROK ZA PREDAJU PRIJAVA: 28.1.2016. godine

NAJBOLJE VIZIJE BOLJE BUDUĆNOSTI UZ OTVORENE PODATKE BIT ĆE NAGRAĐENE SA

  1. nagrada - 1.000 KM brutto
  2. nagrada - 500 KM brutto
  3. nagrada - 500 KM brutto

Uz novčane nagrade nagrađeni dobivaju i stipendiju za jedan modul informatičke edukacije u Academy 387.

Broj prijava nije ograničen.

NAPOMENA:
Svi učesnici/ce moraju biti spremni prebaciti prava u skladu sa Creative Commons licencom (CC BY) na open source zajednicu koja bi ovo rješenje nadograđivala.

PRIJAVI SE