Zakon o budžetima

Prijedlog zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine je usvojen 13.6.2012. na 27. hitnoj sjednici Vlade FBiH i poslan u parlamentarnu proceduru.