Javne institucije, organizacije i preduzeća u Bosni i Hercegovini posjeduju ogromnu količinu dokumenata svih vrsta koji se svakoga dana kreiraju i pohranjuju i arhiviraju već desetljećima. Svi ti podaci kreirani su novcem poreznih obveznika kojima moraju biti i dostupni. Da bi ih građani, civilno društvo, novinari i akadameska zajednica mogli koristiti, oni trebaju biti objavljeni ne pregledan način, u formatu koji je automatski čitljiv i licenciran za slobodno korištenje. Na taj način oslobodit će se veliki potencijal koji leži neiskorišten a koji se može koristiti za unapređenje politika, usluga građanima, uočavanje trendova, optimizaciju poslovanja države, uštede u državnoj upravi, razvoju privatnog i javnog informatičkog sektora i istraživačkog sektora.