Ovim zakonom propisuje se dozvoljen nivo buke, mjere
zaštite od buke, način mjerenja i evidentiranja buke, granične
vrijednosti buke svrstane prema ambijentu, namjeni prostora i dobu
dana (dan ili noć) s ciljem zaštite zdravlja ljudi, zaštite radnog i
životnog prostora, te okoliša općenito.
Zakon uređuje i druga pitanja od značaja za zaštitu od buke.

Data and Resources

Dataset Info

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Publisher
Modified Date
2016-02-12
Release Date
2016-02-12
Identifier
139d3887-dc8b-40ae-8c3b-1c9fa4489ce3
License
Open Data Commons Attribution License