Primary tabs

Zakon o upravnom postupku

(1) Ovim zakonom utvrđuju se pravila upravnog postupka po kojima postupaju organi uprave Bosne i
Hercegovine kad u upravnim stvarima, neposredno primjenjujući propise, rješavaju o pravima,
obavezama ili pravnim interesima građana, pravnih osoba ili drugih stranaka u upravnim stvarima koje
su u nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine.
(2) Po ovom zakonu dužne su postupati javne korporacije i javna preduzeća (društva), ustanove i druge
pravne osobe Bosne i Hercegovine, kad u vršenju javnih ovlaštenja (u daljem tekstu: institucije koje
imaju javna ovlaštenja) koja su im povjerena zakonom, rješavaju u upravnim stvarima.

Data and Resources

Dataset Info

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Publisher
Modified Date
2016-02-08
Release Date
2016-02-04
Identifier
4174dbf9-fd87-4850-9517-d82af4135f1c
License
Open Data Commons Attribution License