Ovim zakonom uređuju se uvjeti, način i postupak upošljavanja stranih državljana
i osoba bez državljanstva u Federaciji Bosne i Hercegovine, izuzeci od izdavanja
radne dozvole, prestanak važenja radne dozvole, vođenje evidencija o izdatim
radnim dozvolama i druga pitanja od značaja za upošljavanje stranaca.

Data and Resources

Dataset Info

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Publisher
Modified Date
2016-01-27
Release Date
2016-01-27
Identifier
2f3a3d61-35ad-4963-a8d3-0148e3071ac9
License
Open Data Commons Attribution License