Trezor je osnovna organizaciona jedinica unutar Federalnog
ministarstva finansija, ministarstava finansija kantona, službi za finansije
općina, gradova i izvanbudžetskih fondova u kojoj se, u skladu sa ovim
Zakonom i drugim propisima, obavljaju poslovi koji se odnose na planiranje
izvršenja i izvršenje budžeta Federacije, kao i budžeta kantona, općina,
gradova i finansijskih planova izvanbudžetskih fondova; vođenje
računovodstva i računovodstvenih politika; upravljanje novcem i vođenje
JRT; otplate duga, upravljanje neangažovanim sredstvima i imovinom.

Data and Resources

Dataset Info

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Publisher
Modified Date
2016-02-11
Release Date
2016-02-11
Identifier
14b1bbd9-06fc-4ef6-ba86-29a84052c300
License
Open Data Commons Attribution License