Primary tabs

Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine

Ovim zakonom uredjuje se pristup informacijama u posjedu javnih organa radi:
1) utvrdjivanja da informacije pod kontrolom javnog organa
predstavljaju znacajno javno dobro i da javni pristup informacijama potice vecu
transparentnost i odgovornost javnih organa, sto je neophodno za demokratski proces,
2) utvrdjivanja da svaka fizicko ili pravno lice ima pravo pristupa ovim informacijama u
najvecoj mogucoj mjeri, u skladu sa javnim interesom, te da javni organi imaju
odgovarajucu obavezu da saopste te informacije,
3) omogucavanja svakom fizickom licu da zatrazi izmjenu i stavi primjedbe na svoje
licne informacije pod kontrolom javnog organa

Izvor: web stranica Federalnog ministarstva rada i socijalne politike

Data and Resources

Dataset Info

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Publisher
Modified Date
2016-02-01
Release Date
2016-01-27
Identifier
07287c5b-37a5-4e0f-8754-5a29769d3404
License
Open Data Commons Attribution License