Primary tabs

Ovim zakonom uređuju se: definicija lokalne samouprave, samoupravni djelokrug, organi
jedinica lokalne samouprave, međusobni odnosi vijeća i načelnika/ca jedinica lokalne
samouprave, mjesna samouprava, finansiranje i imovina, javnost rada, neposredno
učestvovanje građana u odlučivanju, upravni nadzor, saradnja jedinica lokalne samouprave i
viših organa vlasti, odnos i saradnja federalnih i kantonalnih vlasti i jedinica lokalne
samouprave, nadzor nad primjenom zakona, kao i druga pitanja.

Data and Resources

Dataset Info

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Publisher
Modified Date
2016-02-12
Release Date
2016-02-12
Identifier
1002e4c1-b24a-40c2-bf13-151f4ef9ad73
License
Open Data Commons Attribution License