Datasets

3 datasets

Zakon o poštama Bosne i Hercegovine

Ovim zakonom utvrđuju se osnovna pitanja organizacije i funkcionisanja poštanskog
saobraćaja u Bosni i Hercegovini i poštanskog saobraćaja s drugim zemljama.