Filter by tags:

Datasets

305 datasets

Zakon o upošljavanju stranaca

Ovim zakonom uređuju se uvjeti, način i postupak upošljavanja stranih državljana
i osoba bez državljanstva u Federaciji Bosne i Hercegovine, izuzeci od izdavanja

Zakon o štrajku

Ovim zakonom uredjuje se pravo uposlenika na strajk, pravo sindikata da pozove na strajk, pravo poslodavca da
iskljuci uposlenika sa rada i druga pitanja u svezi sa strajkom.

Ispit za stečajne upravnike

Stručni ispit za stečajnog upravnika je stručni ispit koji polažu osobe radi stjecanja uvjeta za obavljanje poslova i zadataka čije je vršenje uvjetovano položenim stručnim ispitom za stečajnog upr