Filter by tags:

Datasets

305 datasets

Notarski ispit

Temeljem člana 5. Zakona o notarima („Službene novine Federacije BiH“, broj 45/02) svaka osoba, koja ispunjava uvjete za obavljanje službe notara iz člana 26.

Zakon o budžetima

Prijedlog zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine je usvojen 13.6.2012. na 27. hitnoj sjednici Vlade FBiH i poslan u parlamentarnu proceduru.

Ispit za zatvorsku stražu

Temeljem članka 138. Zakona o izvršenju kaznenih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br.

Ispit za sudske tumače

Stalni sudski tumač je osoba koja je zadovoljila uslove pismene i usmene provjere znanja iz oblasti jezika i pravne regulative, te time stekla zvanje stalnog sudskog tumača za određeni jezik.