Filter by tags:

Datasets

305 datasets

Zakon o žigu

Ovim zakonom ureĎuju se način sticanja, održavanje, sadržaj, evidencija prometa,
prestanak i zaštita žiga na teritoriji Bosne i Hercegovine

Zakon o patentu

Patent se priznaje za svaki izum iz bilo koje oblasti tehnike koji je nov, koji ima inventivni
nivo i koji se može industrijski primijeniti.

Zakon o poštama Bosne i Hercegovine

Ovim zakonom utvrđuju se osnovna pitanja organizacije i funkcionisanja poštanskog
saobraćaja u Bosni i Hercegovini i poštanskog saobraćaja s drugim zemljama.

Zakon o graničnoj kontroli

Ovim zakonom uređuju se: granična kontrola i prelazak
državne granice Bosne i Hercegovine, granični prijelazi, granična linija, zaštitno područje,