Filter by tags:

Datasets

305 datasets

Statistika općih izbora 2014

Opći izbori za zakonodavne organe u Bosni i Hercegovini održani 1996; 1998; 2000. godine provedeni su u skladu sa Pravilima i propisima Privremene izborne komisije Bosne i

Ustav Bosne i Hercegovine

Ustav Bosne i Hercegovine (Opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini – Aneks IV) i Amandman I na Ustav Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 25/09)