Filter by tags:

Datasets

305 datasets

Zakon o duhanu Bosne i Hercegovine

Zakonom o duhanu Bosne i Hercegovine uređuje se: proizvodnja, organizacija proizvodnje,
otkup, obrada, prerada i promet sirovog duhana u listu, te proizvodnja i promet duhanskih

Zakon o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine

Ovim zakonom uređuju se uslovi za siguran zračni saobraćaj u zračnom prostoru Bosne i Hercegovine, koji se odnosi na: ovlaštenja u oblasti civilnog zrakoplovstva i kontrole