Filter by tags:

Datasets

305 datasets

Zakon o upravi

Ovim zakonom uređuje se organizacija uprave institucija Bosne i Hercegovine u pogledu položaja, uloge,

Zakon o programu zaštite svjedoka u BiH

Cilj ovog zakona je da osigura efikasnu zaštitu
svjedocima prije, tokom i nakon krivičnog postupka, kako bi se
svjedocima omogućilo slobodno i otvoreno svjedočenje u