Welcome to the DKAN Demo

Javne institucije, organizacije i preduzeća u Bosni i Hercegovini posjeduju ogromnu količinu dokumenata svih vrsta koji se svakoga dana kreiraju i pohranjuju i arhiviraju već desetljećima. Svi ti podaci kreirani su novcem poreznih obveznika kojima moraju biti i dostupni. Da bi ih građani, civilno društvo, novinari i akadameska zajednica mogli koristiti, oni trebaju biti objavljeni ne pregledan način, u formatu koji je automatski čitljiv i licenciran za slobodno korištenje. Na taj način oslobodit će se veliki potencijal koji leži neiskorišten a koji se može koristiti za unapređenje politika, usluga građanima, uočavanje trendova, optimizaciju poslovanja države, uštede u državnoj upravi, razvoju privatnog i javnog informatičkog sektora i istraživačkog sektora.

Add a Dataset

Tražite skupove podataka/datasete direktno sa početne stranice ili navigirajući na dataset stranicu za pretragu gdje možete pretraživati po tagovima, grupama i formatu.

Ako imate informaciju o online podacima u Bosni i Hercegovini koji ispunjavaju kriterije otvorenosti podataka, molimo vas da nas kontaktirate na info@opendata.ba

Hvala.

Zakoni institucija Bosne i Hercegovine

Zakon je nakon Ustava najviši i najvažniji pravni akt i svi drugi pravni akti u državi moraju biti s njime...

Zakoni Federacije Bosne i Hercegovine

Zakon je normativni akt koji po točno određenom postupku donosi zakonodavni organ, odnosno Parlament...

Javne finansije - budžetski korisnici

Centar za zastupanje građanskih interesa provodi projekat Pristup budžetskim podacima s jednog mjesta....

JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske

JZU Institut za javno zdravstvo Jovana Dučića 1, 78000 Banja Luka

E-mail:...

Zavod za javno zdravstvo FBiH

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine je zdravstvena ustanova koja obavlja javno-...

Federalni zavod za statistiku

Federalni zavod za statistiku je najznačajniji službeni izvor informacija u Federaciji Bosne i Hercegovine...

Republički zavod za statistiku Republike Srpske

Republički zavod za statistiku je republička upravna organizacija Republike Srpske sa osnovnim zadatkom da...

Centar za društvena istraživanja Analitika

Centar za društvena istraživanja Analitika je neprofitna nevladina organizacija koja je osnovana u julu...

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine

Misija Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine je pružanje pouzdanih, kvalitetnih, razumljivih,...

Državno uređenje

Državno uređenje

Državno uređenje (opis).